Biografi Imam Bukhari

Biografi Imam Bukhari

Pertumbuhan beliau Nama: Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah.Kuniyah beliau: Abu AbdullahNasab beliau: Al Ju’fi; nisabah Al Ju’fi adalah nisbah arabiyyah. Faktor penyebabnya adalah, bahwasanya al Mughirah kakek Bukhari yang...